Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 23.08.2023 roku

Niniejsza strona internetowa została przygotowana na zlecenie Kancelarii Prawno–Podatkowej LUMOS ADVISORY. Treści przedstawione na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie wiążą się z odpowiedzialnością Kancelarii ze względu na ich zawartość, ani z powodu ewentualnych błędów, pominięć lub nieścisłości, które mogą zawierać. Strona nie ma charakteru reklamowego.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne – Polityka ochrony danych osobowych

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem url: www.lumosadvisory.com.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Lumos Advisory Żemantowska i Dąbek Radcowie Prawni, Doradcy Podatkowi sp.j. ul. Puławska 257 lok.150, 02-769 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: biuro@lumosadvisory.com.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prezentacja oferty lub informacji.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez operatora, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługujące mailingi,
  • firmy obsługujące komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, lub

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach analitycznych i statystycznych w ramach uzasadnianego interesu Administratora, lub

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

e) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera, przesyłania informacji marketingowych – nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata lub do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 4.2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu i świadczenia usług droga elektroniczną.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Operator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Operatora

Informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8.Newsletter i informacje marketingowe

 1. W serwisie może zostać uruchomiona usługa newslettera. W przypadku uruchomienia usługi newslettera, użytkownik będzie miał możliwość zostania abonentem prowadzonego przez LUMOS ADVISORY newslettera („Newsletter”) oraz otrzymywania informacji marketingowych.
 2. Przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niej wypisać.
 3. Decydując się na zapisanie do newslettera, użytkownik musi podać następujące kategorie danych osobowych: adres email, imię oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, co jest elementem niezbędnym do subskrypcji.
 4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Powyższe dane są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania na podany przez Ciebie adres e-mail newslettera i informacji marketingowych.
 6. Przetwarzanie przekazanych w celu przesyłania newslettera i informacji marketingowych danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie.
 7. Administrator może dokonywać profilowania Twoich danych osobowych. Oznacza to, że może użyć zebranych informacji, takich jak podany przez Ciebie kod pocztowy oraz zadeklarowane zainteresowania, w celu dostosowania adresowanej do Ciebie komunikacji do Twoich potrzeb. W takim wypadku nie są jednak używane Twoje dane do profilowania polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na Twoją sytuację prawną (tj. nie używamy algorytmów w celu podejmowania decyzji mających wpływ na Twoje indywidualne uprawnienia).
 8. Dane osobowe wskazane w ust. 3 Administrator przetwarza na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach tj. w celu marketingu bezpośredniego za pomocą newslettera.
 9. Newsletter wysyłamy wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie.

9. Polityka plików cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli nie chcesz zezwalać na użycie plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Wszelkie dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktu z Kancelarią dostępnego w Serwisie Kancelarii przetwarzane są zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych opublikowanej na tymże Serwisie.

11. Zmiana polityki prywatności

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.