Szymon Dąbek
Wspólnik, doradca podatkowy

Szymon Dąbek

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.

Szymon posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz przedsiębiorstw, w tym międzynarodowych grup kapitałowych. Pracował jako ekspert w firmach Wielkiej Czwórki (Deloitte, PwC), oraz jako samodzielny doradca.

Praktyczne doświadczenie w funkcjonowaniu działów podatkowych uzyskał jako menedżer podatkowy w jednej z największych grup bankowych świata, w której odpowiadał za całość rozliczeń podatkowych polskiego podmiotu grupy oraz za wybrane międzynarodowe procedury podatkowe.

Posiada rozległe doświadczenie w zakresie:

 • bieżącego doradztwa podatkowego
 • projektów due diligence
 • strukturyzacji transakcji fuzji, połączeń, sprzedaży przedsiębiorstw
  i zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • opiniowania umów, nowych produktów i transakcji
 • usprawniania procesów podatkowych, zwiększaniu efektywności rozliczeń
  (np. w zakresie współczynnika VAT)
 • analizy złożonych transakcji międzynarodowych
 • przygotowywania pism, wniosków do organów podatkowych
  oraz udziału w postępowaniach podatkowych
 • udziału w audytach finansowych i podatkowych (jako członek zespołu audytora oraz jako reprezentant podmiotu badanego).

Biegle posługuje się językiem angielskim.